قیمت 6.000.000 تومان

3 - 2 - 1 حرکت
access_time
طول پلان:80 ساعت - تعداد برداشت: 20 برداشت
playlist_add_check
طول برداشت: 3 ساعت
terrain
زمان: شنبه ها ساعت 16 - 20

 

سکانس از کلوزآپ تا لانگ شات

قاب شناسی فیلم

راکورد

نگاه

حرکت در قاب

شناخت اندازه های مختلف قاب دوربین، بازی در لنز های متفاوت سینمایی،

 حرکت در صحنه، احتیاج به مهارتهایی دارند که این سکانس ویژه آنهاست.

این سکانس می تواند شما را برای بازی مقابل دوربین آماده کند.

chat_bubble_outlineنظرات